Investigations of the passive layer cracking by means of dynamic electrochemical impedance spectroscopy. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Investigations of the passive layer cracking by means of dynamic electrochemical impedance spectroscopy.

Abstract

Dynamiczna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna została wykorzystana do badania pękania warstwy pasywnej na austenitycznej stali wysokostopowej.Zbadano efekt narzuconego potencjału oraz naprężeń rozciągających na pękanie korozyjne stali wysokostopowej 304L w środowisku 0.5M NaCl w temperaturze pokojowej. Praca przedstawia chwilowe widma impedancyjne uzyskane dla badanego układu przy różnych wartościach potencjałów. Uzyskane wyniki udowodniły,że aplikacja nowej dynamicznej metody EIS stwarza możliwości przewidywania dynamiki inicjacji i propagacji pęknięcia warstewki pasywnej w warunkach działania naprężeń rozciągających w przeciwieństwie do dotychczas stosowanej klasycznej techniki impedancyjnej

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
ELECTROCHIMICA ACTA no. 48, pages 4189 - 4196,
ISSN: 0013-4686
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Darowicki K., Orlikowski J., Arutunow A.: Investigations of the passive layer cracking by means of dynamic electrochemical impedance spectroscopy. // ELECTROCHIMICA ACTA. -Vol. 48., (2003), s.4189-4196
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 70 times

Recommended for you

Meta Tags