IT- Enabled Comparison of Environmental Noise Levels and Noise-Evoked Hearing Impairments. - Publication - MOST Wiedzy

Search

IT- Enabled Comparison of Environmental Noise Levels and Noise-Evoked Hearing Impairments.

Abstract

Tematem pracy jest telemetryczny system monitorowania hałasu, opracowany w katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczony do zdalnego monitorowania poziomów hałasu środowiskowego. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu zaprezentowano również szereg szczegółów implementacyjnych. Przedstawiono m.in. mobilne urządzenie pomiarowe, oprogramowanie do pomiarów hałasu, dźwiękowy interfejs USB wyposażony w mikrofon pomiarowy oraz Internetową aplikację, umożliwiającą automatyczne tworzenie prostych map hałasu w oparciu o dane pozyskane z urządzeń pomiarowych za pośrednictwem komunikacji bezprzewodowej. W artykule opisano również Internetowy system do przesiewowego badania słuchu. Oba prezentowane systemy mogą przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania chorób słuchu, powodowanych prze nadmierny hałas, głównie środowiskowy i przemysłowy. Wyniki uzyskane przez poszczególne systemy będą systematycznie porównywane na podstawie danych zawartych w dedykowanych baz danych. Na podstawie analizy wyników pozyskanych przez oba systemy przeprowadzono dyskusję dotyczącą wpływu nadmiernego hałasu na wrażliwość na hałas dla dużej populacji osób zamieszkującej lub pracującej na obszarach zagrożonych hałasem.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
English
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Czyżewski A., Kotus J., Kostek B., Kochanek K., Skarżyński H.: IT- Enabled Comparison of Environmental Noise Levels and Noise-Evoked Hearing Impairments. // . -., (2004),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags