IV program brd Unii Europejskiej : Bezpieczeństwo ruchu drogowego prawem i obowiązkiem każdego obywatela - Publication - Bridge of Knowledge

Search

IV program brd Unii Europejskiej : Bezpieczeństwo ruchu drogowego prawem i obowiązkiem każdego obywatela

Abstract

W maju 2007r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył Konsorcjum Naukowemu, kierowanemu przez Politechnike Gdańską, realizacje trzyletniego projektu Badawczego pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu''. Projektowi nadano akronim ZEUS. Głównym celem projektu jest stworzenie przez badania naukowe merytorycznych podstaw dla rozwoju integracji bezpieczeństwa transportu w Polsce, traktując tę integrację jako warunek poprawy jakości zarządzania bezpieczeństwem transportu i skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Drogownictwo pages 111 - 112,
ISSN: 0012-6357
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Krystek R.: IV program brd Unii Europejskiej : Bezpieczeństwo ruchu drogowego prawem i obowiązkiem każdego obywatela// Drogownictwo. -., nr. nr 4 (2010), s.111-112
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 49 times

Recommended for you

Meta Tags