Jakość krajobrazu wyrazem jakości systemu OOS. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Jakość krajobrazu wyrazem jakości systemu OOS.

Abstract

W artykule omówiono potrzebę wzmocnienia roli krajobrazu w systemie OOS. Uznano, że jakość krajobrazu jest wyznacznikiem prawidłowości przeprowadzenia procedury OOS. Oceniono, że dotychczasowe sposoby ochrony krajobrazu były mało skuteczne z powodu traktowania go w OOS jako wyizolowanego komponentu środowiska oraz bagatelizowania jego znaczenia. Stało się punktem wyjścia dla zaprezentowania koncepcji wzmocnienia roli ocen krajobrazu. Przedstawiona metoda badania sąsiedztwa funkcji, formy i znaczeń, pozwala właściwie ocenić wpływ planowanych przedsięwzięć na środowisko (w tym krajobraz) i określić odpowiednie działania łagodzące. Proponowane podejście nie tylko podnosi rangę krajobrazu w stosunku do innych elementów środowiska, ale też zwiększa efektywność procedury OOS w odniesieniu do środowiska jako systemu, umożliwiając jego lepszą ochronę i kształtowanie.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Sas-Bojarska A.: Jakość krajobrazu wyrazem jakości systemu OOS. // . -., (2004), s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags