Kierunki przeobrażeń układów przestrzennych wybranych małych miast Warmii. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Kierunki przeobrażeń układów przestrzennych wybranych małych miast Warmii.

Abstract

Praca obejmuje problematykę funkcjonowania i perspektyw rozwoju małych miast Warmii. Stanowi to podstawę do określenia kierunków przeobrażeń struktur przestrzennych ośrodków.Stan zachowania historycznych układów przestrzennych miast wymaga określenia działań odnowy. Wiąże się to nie tylko z materialnym wymiarem przestrzeni, lecz również z przywróceniem zdolności funkcjonowania zespołów staromiejskich. Rewitalizacja jest działaniem na rzecz pozytywnych rozwiązań przestrzennych, gospodarczych i społecznych. Szczególną uwagę w pracy poświęcono przestrzennemu wymiarowi rewitalizacji, co jest zgodne z jej tytułem. Główne cele pracy:· analiza i ocena urbanistycznych układów miast Warmii pod kątem stanu zachowania założeń pierwotnych,· ocena oddziaływania historycznych założeń przestrzennych na współczesne uwarunkowania rozwojowe miast,· sformułowanie zasad przystosowania średniowiecznych układów przestrzennych do współczesnych potrzeb i czynników rozwojowych miast.

Author (1)

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Publication year:
2006
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 23 times

Recommended for you

Meta Tags