Kierunki rozwoju materiałów kompozytowych na wypełnienia stałe jako alternatywy amalgamatów stomatologicznych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Kierunki rozwoju materiałów kompozytowych na wypełnienia stałe jako alternatywy amalgamatów stomatologicznych

Abstract

Omówiono nowe wypełnienia w formie materiałów kompozytowych z nanowypełnieniami. Dokonano analizy właściwości tych materiałów w porównaniu z klasycznymi amalgamatami.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Rymkiewicz S., Świeczko-Żurek B.: Kierunki rozwoju materiałów kompozytowych na wypełnienia stałe jako alternatywy amalgamatów stomatologicznych// // Inżynieria Biomateriałów. - R. 8, nr 47-53 (2005), s. 181--183 : 1 rys., 2 tabl. - Bibliogr. 6 poz. - ISSN 1429-7248. -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags