Klimatyzacja i wentylacja szpitalnych zespołów operacyjnych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Klimatyzacja i wentylacja szpitalnych zespołów operacyjnych

Abstract

Utrzymywanie czystości i higieny w obiektach ochrony zdrowia jest nieodłącznym elementem troski o zdrowie pacjentów i personelu medycznego. W szpitalu codziennie nawet kilkudziesięciu pacjentów może być poddawanych zabiegom operacyjnym, czasem skomplikowanym, trwającym długo i wymagającym dużego wysiłku od personelu medycznego i lekarzy operatorów. Podczas zabiegów inwazyjnych – szczególnie trudnych i długotrwałych – poziom emisji zanieczyszczeń pyłowych i bakteriologicznych w powietrzu może być znaczny. Wzrost poziomu zanieczyszczeń w sali operacyjnej w trakcie zabiegu jest ściśle związany ze wzrostem ryzyka zakażeń pooperacyjnych. Eliminowanie zakażeń pooperacyjnych należy do najważniejszych zadań każdego szpitala (Wakefield, 1993). Aby to zadanie zrealizować, niezbędne jest przestrzeganie procedur i reżimów sanitarnych w szpitalu (sterylizacji narzędzi, dezynfekcji pomieszczeń, stosowania odpowiedniego ubioru personelu, itp.). Nie mniej istotne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów czystości powietrza, mogących znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakażeń wewnątrzszpitalnych. Rozważania w niniejszym rozdziale poświęcono zagadnieniom klimatyzacji i wentylacji oraz utrzymaniu czystości powietrza w szpitalnych zespołach operacyjnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Architektura Ochrony Zdrowia - Teoria i Praktyka strony 33 - 42
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Poplatek J., Czabański W.: Klimatyzacja i wentylacja szpitalnych zespołów operacyjnych// Architektura ochrony zdrowia. Teoria i praktyka/ ed. Jacek Poplatek Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2018, s.33-42
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 135 times

Recommended for you

Meta Tags