Kolorowanie ścieżek w grafach - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Kolorowanie ścieżek w grafach

Abstract

Zdefiniowano podstawowe pojęcia niezbędne do analizy problemu wyboru i kolo-rowania ścieżek w grafach. Dokonano przeglądu wyników dla grafów ogólnych idla klasycznych rodzin grafów. Omówiono zastosowania praktyczne problemu,zwłaszcza związane ze wspomnianymi już sieciami optycznymi.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W: Optymalizacja dyskretna. Modele i metody kolorowania grafów strony 190 - 208
Language:
Polish
Publication year:
2002
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 77 times

Recommended for you

Meta Tags