Kolumnowa chromatografia cieczowa w rozdzielaniu peptydów i białek. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Kolumnowa chromatografia cieczowa w rozdzielaniu peptydów i białek.

Abstract

Omówiono zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdzielania i otrzymywania peptydów i białek tj. chromatografii żelowej, jonowymiennej, wykluczania jonowego, chromatografię adsorpcyjną w układach faz odwróconych oraz normalnych, chromatografię oddziaływań hydrofobowych. Omówiono najczęściej stosowane sposoby wpływania na selektywność i sprawność układu chromatograficznego podczas rozdzielania peptydów i białek z wykorzystaniem elucyjnej chromatografii cieczowej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2004
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 99 times

Recommended for you

Meta Tags