Kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa - nowoczesne narzędzie analityczne - cz. III. Zastosowania i kierunki rozwoju - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa - nowoczesne narzędzie analityczne - cz. III. Zastosowania i kierunki rozwoju

Abstract

Technika GC×GC znajduje szerokie zastosowanie w takich obszarach badawczych jak: przemysł petrochemiczny, ochrona środowiska, przemysł kosmetyczny i perfumeryjny, analiza żywności, analiza kliniczna, badania kosmiczne (np. analiza fragmentów meteorytów), metabolomika (np. badanie ludzkiego oddechu) i proteomika (np. identyfikacja białek w próbkach biologicznych) oraz kryminalistyka. W artykule przedstawiono przykłady zastosowań techniki GC×GC ze szczególnym uwzględnieniem badań składu próbek produktów naturalnych przeprowadzonych przez autorów tej pracy. Przytoczone przykłady potwierdzają przydatność techniki GC×GC w analizie próbek o złożonym składzie matrycy, a przede wszystkim w wykrywaniu związków śladowych oraz rozróżnianiu odmian np. owoców lub miodów ze względu na botaniczne i/lub geograficzne pochodzenie.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Analityka: Nauka i Praktyka pages 24 - 33,
ISSN: 1509-4650
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Kupska M., Chmiel T., Dymerski T., Wardencki W., Namieśnik J.: Kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa - nowoczesne narzędzie analityczne - cz. III. Zastosowania i kierunki rozwoju// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 1 (2012), s.24-33
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 122 times

Recommended for you

Meta Tags