Komputerowe modelowanie układów przekształtnikowych przy wykorzystaniu różnych programów symulacyjnych - analiza porównawcza - Publication - MOST Wiedzy

Search

Komputerowe modelowanie układów przekształtnikowych przy wykorzystaniu różnych programów symulacyjnych - analiza porównawcza

Abstract

Niniejsze opracowanie przedstawia porównanie wybranych, często stosowanych środowisk służących modelowaniu i symulacji. Porównanie jest oparte na analizie pracy układu prze-kształtnikowego wraz z niezbędnym obwodem sterowania. Założeniem autorów referatu jest porównanie nakładów pracy i czasu koniecznego na przygotowanie modelu do obliczeń, jak również ocena trudności w przygotowaniu, wymaganego czasu obliczeń przy zadanej dokład-ności, a także sposobu prezentacji i możliwości dalszego wykorzystania uzyskanych wyni-ków. Wspomniana ocena zostanie oparta na podstawie symulacji wykonanych przy wykorzy-staniu programu PSpice, TCAD oraz aplikacji utworzonej w języku C.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Głąb M., Judek S., Skibicki J.: Komputerowe modelowanie układów przekształtnikowych przy wykorzystaniu różnych programów symulacyjnych - analiza porównawcza // / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags