Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanym w oparciu o podejście adaptacyjne - Publication - MOST Wiedzy

Search

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanym w oparciu o podejście adaptacyjne

Abstract

opracowanie niniejsze ma na celu przeanalizowanie możliwości komputerowego wspomagania projektów innowacyjnych realizowanych w oparciu o podejście adaptacyjne. aby móc osiągnąć założony cel, przeanalizowano wymogi związane z prowadzaniem tego typu projektów. zidentyfikowane zostaną kluczowe obszary, mające znaczenie dla ich sukcesu. przeanalizowano i zweryfikowano możliwości komputerowych narzędzi, takich jak na przykład microsoft project i microsoft project server pod kątem możliwości wspierania wybranych obszarów zarządzania projektami innowacyjnymi. zestawienie możliwości systemów komputerowych, ze specyficznymi potrzebami związanymi z prowadzenie projektów innowacyjnych, pozwoli na ocenę, czy rzeczywiście programy komputerowe mogą być pomocne w prowadzeniu tego typu projektów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi strony 126 - 146
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Wirkus M., Wilczewski S.: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanym w oparciu o podejście adaptacyjne// Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi/ ed. red. nauk M. Wirkus, A. Lis. Warszawa: Difin, 2012, s.126-146
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 35 times

Recommended for you

Meta Tags