KONCEPCJA POMIARU EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ SZPITALA - Publication - MOST Wiedzy

Search

KONCEPCJA POMIARU EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ SZPITALA

Abstract

Rosnące potrzeby zdrowotne związane z wydłużaniem się życia oraz coraz większa świadomość społeczeństwa odnośnie nowoczesnych metod leczenia napotykają na twardą granicę jaką jest niewystarczającą ilość środków w budżecie ochrony zdrowia. Konieczne jest racjonalne korzystanie z ograniczonych zasobów i pomiar efektywności ich wykorzystania. Szpitale w Polsce otrzymują przychody przede wszystkim z kontraktów z NFZ, ważne więc jest, aby wydatkowali środki publiczne z należytą starannością, tym bardziej że na leczenie szpitalne NFZ przeznacza prawie 50% ogółu środków wydawanych na świadczenia zdrowotne. Celem artykułu jest zaproponowanie mierników pomiaru i oceny efektywności operacyjnej szpitali. Na podstawie analizy literatury zaproponowano kliniczne i związane z zarządzaniem mierniki oceny dokonań podmiotu leczniczego. W artykule zastosowano metodę badań literaturowych, oraz zaproponowano 20 wskaźników - mierników dokonań, do wdrożenia na oddziałach szpitalnych.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU pages 177 - 186,
ISSN: 1899-3192
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Kujawska J.: KONCEPCJA POMIARU EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ SZPITALA// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 472 (2017), s.177-186
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 31 times

Recommended for you

Meta Tags