Koncepcja zarządzania ruchem TRISTAR - Gdynia. I Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka. Gliwice, 10 września 2003. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Koncepcja zarządzania ruchem TRISTAR - Gdynia. I Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka. Gliwice, 10 września 2003.

Abstract

Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportu jest jednym ze sposobów udoskonalenia układów transportowych. Systemy te dostarczają szeroki wachlarz narzędzi począwszy od zaawansowanych systemów sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej do systemów ostrzegania o możliwości wystąpienia wypadku. Zgodnie z ustaleniami podjętymi w Sopocie w 2002 roku, miasta Aglomeracji Trójmiejskiej przystąpiły do opracowania koncepcji systemów zarządzania ruchem na podległych sobie drogach. Pierwszym elementem prac było przygotowanie koncepcji trójmiejskiego systemu aglomeracyjnego, któremu nadano nazwę TRISTAR. Kolejnym etapem prac było opracowanie koncepcji systemu zarządzania ruchem dla Gdyni. W niniejszym referacie przedstawiono przesłanki do zastosowania Inteligentnych Systemów Transportu w Gdyni, założenia, cele stosowania systemu, koncepcję jego architektury oraz koncepcję funkcjonowania poszczególnych podsystemów, które zostaną zintegrowane w ramach planowanego systemu TRISTAR - Gdynia.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Transport no. 1586,z.47, pages 309 - 319,
ISSN: 0209-3324
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Oskarbski J., Jamroz K.: Koncepcja zarządzania ruchem TRISTAR - Gdynia. I Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka. Gliwice, 10 września 2003.// ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: TRANSPORT. -Vol. 1586,z.47., (2003), s.309-319
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags