Kontekst kulturowy w projektowaniu środowiskowym = Cultural context in environmental design - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Kontekst kulturowy w projektowaniu środowiskowym = Cultural context in environmental design

Abstract

Dezintegracja współczesnego środowiska zbudowanego wymaga zwrócenia uweagi na rolę kontekstu w architekturze. Wizja architektury pojmowanej jako autonomiczna sztuka kreacji zderza się z koncepcją architektury środowiska codziennego.Praktyka cząstkowego, wybiórczego traktowania kontekstu powinna być zastąpiona przez wieloaspektowe podejście całościowe.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta strony 11 - 17
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Baranowski A.: Kontekst kulturowy w projektowaniu środowiskowym = Cultural context in environmental design// Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta/ ed. pod red. Andrzeja Niezabitowskiego, Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak. Gliwice: TaP - Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej, Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2006, s.11-17
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 120 times

Recommended for you

Meta Tags