Koszty eksploatacyjne sprężarek chłodniczych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Koszty eksploatacyjne sprężarek chłodniczych

Abstract

Wielkością charakteryzującą efektywność sprężarki przy uwzględnieniu jej pracy przy zmiennych parametrach otoczenia jest europejski wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio). Wskaźnik ten obliczany jest z uwzględnieniem zmiany temperatury otoczenia, zapotrzebowania wydajności chłodniczej oraz czasu pracy sprężarek w ciągu roku. W artykule przedstawiono przykład doboru sprężarek przeznaczonych do systemów chłodzenia w dużych obiektach handlowych z wykorzystaniem wskaźnika ESEER wraz z próbą oceny kosztów zużycia energii elektrycznej w eksploatowanych instalacjach.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna pages 96 - 102,
ISSN: 1231-188X
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Kubiczek S., Bonca Z.: Koszty eksploatacyjne sprężarek chłodniczych// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. nr 2 (2011), s.96-102
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 44 times

Recommended for you

Meta Tags