Krajobraz wyznacznikiem skuteczności ocen środowiskowych. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Krajobraz wyznacznikiem skuteczności ocen środowiskowych.

Abstract

Artykuł omawia rolę oceny oddziaływania na krajobraz i aspekty wizualne w podnoszeniu efektywności systemu OOS. Ocena dotychczasowych sposobów ochrony krajobrazu, mało skutecznych z powodu traktowania go w procedurze OOS jako wyizolowanego komponentu środowiska, oraz bagatelizowania jego znaczenia,stała się punktem wyjścia do zaprezentowania koncepcji wzmocnienia roli ocen krajobrazowych za pomocą badania sąsiedztwa funkcji, formy i znaczeń. Podejście takie nie tylko podnosi rangę krajobrazu na tle innych aspektów środowiska, umożliwiając jego lepszą ochronę i kształtowanie, ale jednocześnie wzmacnia skuteczność całej procedury OOS w stosunku do środowiska jako systemu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Ogólnopolska Konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska nt. ''Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej''. strony 211 - 225
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Sas-Bojarska A.: Krajobraz wyznacznikiem skuteczności ocen środowiskowych.// Ogólnopolska Konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska nt. ''Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej''./ Kraków: AGH, 2003, s.211-225
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times

Recommended for you

Meta Tags