Krótko- i długookresowe skorygowane krańcowe skłonności do konsumpcji. Gospodarka Polski w latach 1995-2018 - Publication - MOST Wiedzy

Search

Krótko- i długookresowe skorygowane krańcowe skłonności do konsumpcji. Gospodarka Polski w latach 1995-2018

Abstract

We wstępnej części artykułu - odwołując się do teorii Keynesa - omówiono i zdefiniowano podstawowe relacje makroekonomiczne pomiędzy konsumpcją globalną a produktem krajowym brutto. W następnej kolejności przeprowadzono analizę informacji statystycznych dotyczących prywatnych wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych (C) oraz globalnych wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa (CO) na tle produktu krajowego brutto (PKB) w Polsce w latach 1995-2018. Przeprowadzona analiza materiału empirycznego pozwoliła na sformułowanie wstępnych założeń dotyczących analizowanych makro-zależności. W zasadniczej części teoretycznej artykułu - odwołując się między innymi do wniosków z części empirycznej analizy - sformułowano hipotezę badawczą, zgodnie z którą: zależność pomiędzy konsumpcją realną (C lub CO) a produktem krajowym brutto (PKB) ma charakter liniowy, inercyjny oraz podlega mechanizmowi korekty. Celem zweryfikowania postawionej hipotezy sformułowano autoregresyjny model konsumpcji globalnej, który podlegał mechanizmowi korekty błędem (ECM). Na podstawie postaci analitycznej rozważanego modelu zdefiniowano następujące mierniki: - krótkookresową, natychmiastową nieskorygowaną krańcową skłonność do konsumpcji (SrKSKim), - krótkookresową skorygowaną krańcową skłonność do konsumpcji (SrKSKcrd), - długookresową skorygowaną krańcową skłonność do konsumpcji (LrKSKcrd). Ponadto zdefiniowano funkcję trendu przełącznikowego, który przyporządkowano rozważanemu dynamicznemu modelowi korekty błędem (ECM). W części empirycznej artykułu rozpatrzono dwie wersje rozważanego autoregresyjnego modelu konsumpcji z mechanizmem korekty. W pierwszej wersji modelu uzależniono realną konsumpcję prywatną gospodarstw domowych (C) od produktu krajowego (PKB). Z kolei w drugiej wersji uzależniono realną konsumpcję całkowitą społeczeństwa (CO) od produktu krajowego (PKB). Obie wersje modelu oszacowano, zweryfikowano oraz zinterpretowano. Przeprowadzona analiza oszacowanych wersji modelu potwierdziła sformułowaną w części teoretycznej hipotezę badawczą zgodnie z którą realna konsumpcja: - jest liniowo zależna od produktu krajowego brutto, - ma charakter inercyjny, - jest korygowana w czasie.

Citations

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka pages 27 - 57,
ISSN: 2084-6495
Language:
Polish
Publication year:
2019
Bibliographic description:
Ossowski J.: Krótko- i długookresowe skorygowane krańcowe skłonności do konsumpcji. Gospodarka Polski w latach 1995-2018// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka -,iss. 2 (29) (2019), s.27-57
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.19253/reme.2019.02.003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags