Kształcenie na odległość dla nauczycieli - kurs finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Kształcenie na odległość dla nauczycieli - kurs finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Abstract

W artykule przedstawiono projekty realizowane przez Politechnikę Gdańską w latach 2000-2006, które wspierały (wspierają) wdrażanie technologii internetowych w kształceniu osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego nauczycieli. Pokazano przykłady wdrożeń elementów e-edukacji i kształcenia komplementarnego, wśród których należy wymienić: studia podyplomowe dla nauczycieli (2000-2003), projekt "Meeting of Generations" (Socrates Grundtvig, 2001-2003), projekt KNOW "Kształcenie Na Odległość Wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie Pomorskim" (Europejski Fundusz Społeczny, 2004-2006). Szczególną uwagę poświęcono projektowi KNOW, w ramach którego uruchomione zostały kursy pilotażowe, w tym szkolenie na odległość dla nauczycieli.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Informatyczne przygotowanie nauczycieli : Kompetencje i standardy kształcenia strony 432 - 440
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Grabowska A.: Kształcenie na odległość dla nauczycieli - kurs finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego// Informatyczne przygotowanie nauczycieli : Kompetencje i standardy kształcenia/ ed. red. J. Migdałek, M. Zając. Kraków: Akad. Pedag. im. Komisji Edukacji Narodowej, 2006, s.432-440
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags