Lateral diffusion coefficients in membranes measured by resonance energy transfer and a new algorithm for diffusion in two dimentions - Publication - MOST Wiedzy

Search

Lateral diffusion coefficients in membranes measured by resonance energy transfer and a new algorithm for diffusion in two dimentions

Abstract

Opisano wyniki pomiarów współczynników dyfuzji w membranach przy wykorzystaniu rezonansowego przekazywania energii wzbudzania. Donorem był kompleks metaloorganiczny renu o czasie życia ok. 3ćs, co pozwalało na pomiary współczynników dyfuzji mniejszych od 10 cm2/s. Zmierzono współczynniki dyfuzji w membranach typu DMPG i DOPC w różnych temperaturach.

Authors (6)

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
BIOPHYSICAL JOURNAL no. 82, edition 3, pages 1358 - 1372,
ISSN: 0006-3495
Language:
English
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Kuśba J., Li L., Gryczyński I., Piszczek G., Johnson M., Lakowicz J.: Lateral diffusion coefficients in membranes measured by resonance energy transfer and a new algorithm for diffusion in two dimentions// BIOPHYSICAL JOURNAL. -Vol. 82., iss. 3 (2002), s.1358-1372
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags