Leonardo da Vinci projects (1998-2004) at DECTUG. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Leonardo da Vinci projects (1998-2004) at DECTUG.

Abstract

Celem działalności Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej jest umożliwienie studentom i pracownikom Politechniki Gdańskiej udziału w kursach realizowanych z wykorzystaniem sieci Internet, które udostępniane są w sieciach lokalnych (LAN), metropolitalnych (MAN) i rozległych (WAN) oraz tworzenie i przystosowywanie istniejących już w Unii Europejskiej kursowych modułów kształcenia na odległość jako wkładu w ekonomiczny i społeczny rozwój kraju. W artykule opisano pięć projektów Leonardo da Vinci oraz zaprezentowano produkty powstałe w wyniku tych projektów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
INCEE 2003.5th International Conference on New Educational Environments ''The know how hub for blended learning''. strony 53 - 58
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Grabowska A.: Leonardo da Vinci projects (1998-2004) at DECTUG. // INCEE 2003.5th International Conference on New Educational Environments ''The know how hub for blended learning''./ ed. Ch. Jutz Berne: Univ. Appl. Sci., 2003, s.53-58
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags