Logistyka robót budowlanych. Projektowanie i realizacja zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9000 - Publication - MOST Wiedzy

Search

Logistyka robót budowlanych. Projektowanie i realizacja zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9000

Abstract

Projektowanie i zarządzanie w budownictwie dotyczy nie tylko samej realizacji określonego obiektu inżynierskiego, ale jest też ściśle związane z planowaniem logistycznym. Logistyka przedsięwzięcia budowlanego polega na zaprojektowaniu m.in. placu budowy, planu transportu zamówień oraz sposobu przemieszczania na terenie budowy zarówno pojazdów, materiałów, jak i pracowników. W artykule przedstawiono ideę systemu zarządzania jakością w kontekście działań logistycznych. Szczególnie ważnym elementem projektowania robót jest wybór metody organizacji oraz harmonogramowanie prac z uwzględnieniem zapasów czasu. Autorki koncentrują się główne na zagadnieniach integralności pomiędzy projektem a realizacją zgodnie z systemem zapewnienia jakości. Niestety w praktyce część elementów dokumentacji zostaje jedynie wykorzystana formalnie. Występują też niezgodności między projektem a wykonawstwem np. niektóre prace są wykonywane w innym terminie lub technologii niż zaplanowano. Dodatkowe niespójności powstają wtedy, gdy pojawia się problem deficytu wykwalifikowanych pracowników, sprzętu czy materiałów budowlanych. Wprowadzenie systemu zarządzania jakością działań logistycznych zgodnie z normami ISO 9000 może stanowczo zminimalizować prawdopodobieństwo niepowodzeń, błędów w wykonaniu czy przesunięć terminów realizacji całej inwestycji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Logistyka pages 5678 - 5684,
ISSN: 1231-5478
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Jakubczyk-Gałczyńska A., Siemaszko A.: Logistyka robót budowlanych. Projektowanie i realizacja zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9000// Logistyka. -., nr. 3/2014 (2014), s.5678-5684
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags