Lotne związki organiczne w wodzie - występowanie oraz metody izolacji i oznaczania - Publication - MOST Wiedzy

Search

Lotne związki organiczne w wodzie - występowanie oraz metody izolacji i oznaczania

Abstract

Opisano źródła zanieczyszczeń wody powierzchniowej i wody do picia lotnymi związkami organicznymi w tym: lotnymi związkami fluorowcoorganicznymi i ropopochodnymi a także zagrożenia jakie stwarzają te związki oraz metody ich izolacji i oznaczania. Przedstawiono schemat technik izolacji i oznaczania końcowego. Opisano m.in: metodę wykorzystującą bezpośrednie dozowanie próbki wody do kapilarnej kolumny chromatograficznej oraz metody wykorzystujące analizę fazy nadpowierzchniowej (przeciwprądową z ruchomymi obiema fazami TLHS, wypłukiwania wyłapywania - P&T) w połączeniu z chromatografią gazową ze specyficznymi lub uniwersalnymi detektorami. Omówiono wyniki badań w/w związków w wodach powierzchniowych i w wodach do picia w Gdańsku i województwie Pomorskim.

Cite as

Author (1)

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Biziuk M.: Lotne związki organiczne w wodzie - występowanie oraz metody izolacji i oznaczania// . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 57 times

Recommended for you

Meta Tags