Majsterkowanie dla każdego czy każdy może być przedsiębiorcą w Polsce? Analiza przypadków : w poszukiwaniu strategii przedsiębiorczych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Majsterkowanie dla każdego czy każdy może być przedsiębiorcą w Polsce? Analiza przypadków : w poszukiwaniu strategii przedsiębiorczych

Abstract

Artykuł jest próbą analizy strategii przedsiębiorczych w kontekście ekonomiczno-społecznym polskiej gospodarki. Przy wykorzystaniu metodologii ekstensywnej analizy przypadków autorzy analizują 5 przedsiębiorców i weryfikują tezę Levi-Straussa o 'dzikim umyśle' w odniesieniu do strategii przedsiębiorczych.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Ekonomiczne Problemy Usług pages 403 - 409,
ISSN: 1640-6818
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Popowska M., Starnawska M.: Majsterkowanie dla każdego czy każdy może być przedsiębiorcą w Polsce? Analiza przypadków : w poszukiwaniu strategii przedsiębiorczych// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., (2009), s.403-409
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags