Managing data from heterogeneous data sources using knowledge layer - Publication - MOST Wiedzy

Search

Managing data from heterogeneous data sources using knowledge layer

Abstract

W procesie integrowania danych przy użyciu ontologii, ważne jest aby zarządzać danymi przechowywanymi w zewnętrznych źródłach, analogicznie jak tymi przechowywanymi w Bazie Wiedzy. Zaprezentowana w poprzednich pracach metoda kartograficznej reprezentacji wiedzy pozwala na wnioskowanie z danych przechowywanych w Bazie wiedzy. Rozwiązanie zaprezentowane w tej pracy umożliwia wykorzystanie metody kartograficznej do wnioskowania z danych przechowywanych w źródłach zewnętrznych. W tym rozwiązaniu każde źródło danych jest wzbogacone o dodatkową warstwę umożliwiającą zarządzanie danymi używając sygnatur. W pracy zaprezentowano również rezultaty eksperymentów, porównujących czasy odpowiedzi na zapytania, kiedy dane są załadowane do Bazy Wiedzy i kiedy dane są przechowywane w zewnętrznych źródłach.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Software Engineering Techniques: Design for Quality strony 301 - 312
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Goczyła K., Zawadzka T., Zawadzki M.: Managing data from heterogeneous data sources using knowledge layer// Software Engineering Techniques: Design for Quality/ ed. ed. K. Sacha [Berlin Heidelberg]: Springer, 2006, s.301-312
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags