Managing distributed architecture with Extendet WS-CDl - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Managing distributed architecture with Extendet WS-CDl

Abstract

Zaprezentowano problem wykorzystania języka WSCDL w warstwie zarzadzania usługami w architekturze systemu rozproszonego. Zaproponowano rozszerzenie modelu CDLExt uwzględniając istotne charakterystyki usług. Skoncentrowano się na zależności między usługami a innymi artyfaktami IT oraz określono atrybuty QoS wynikajace z tych zależności. Zaprezentowano implementację tego modelu oraz dalsze kierunki rozwoju CDLExt.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Parallel Processing and Applied Mathematics : 7th International Conference, PPAM 2007, Gdańsk, Poland, September 2007 : revised selected papers strony 281 - 290
Language:
English
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Krawczyk H., Dusza K.: Managing distributed architecture with Extendet WS-CDl// Parallel Processing and Applied Mathematics : 7th International Conference, PPAM 2007, Gdańsk, Poland, September 2007 : revised selected papers/ ed. (Eds.) Roman Wyrzykowski, Jack Dongarra, Konrad Karczewski, Jerzy Wasniewski. Berlin: Springer-Verlag, 2007, s.281-290
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 48 times

Recommended for you

Meta Tags