Marketing miedzynarodowy - Publication - MOST Wiedzy

Search

Marketing miedzynarodowy

Abstract

4.2. Cena - w podrozdziale przedstawiono podstawowe definicje, strategie cenowe, proces ustalania ceny i metody jej wyznaczania, określono ponadto taktyczną rolę ceny4.3. Dystrybucja - podrozdział obejmuje podstawowe pojęcia w zakresie dystrybucji, kryteria klasyfikacji oraz typy kanałów dystrybucji. W tej części pracy scharakteryzowano ponadto sprzedaż hurtową oraz detaliczną, rodzaje pośredników, formy i strategie dystrybucji, a także logistykę dystrybucji6.2. Marketing międzynarodowy - w tym rozdziale omówiono kolejno takie zagadnienia, jak międzynarodowe otoczenie firmy, elementy markeitngu mix na rynku międzynarodowym, strategie marketingowe oraz badania marketingowe rynków zagranicznych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Kapsa E.: Marketing miedzynarodowy// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 95 times

Recommended for you

Meta Tags