Marketing zewnętrzny : produkt - Publication - MOST Wiedzy

Search

Marketing zewnętrzny : produkt

Abstract

W podrozdziale 4.1 podręcznika scharakteryzowano produkt jako element marketingu zewnętrznego. Między innymi omówiono: pojęcie i charakterystykę produktu, klasyfikacje produktów, pojęcie linii i asortymentu produktów, markę i opakowanie produktu, cykl życia produktu oraz proces wdrażania nowych produktów.

Cite as

Keywords

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Marketing : ujęcie systemowe strony 61 - 80
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Dąbrowski D.: Marketing zewnętrzny : produkt// Marketing : ujęcie systemowe/ ed. pod red. Marianny Daszkowskiej. Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2005, s.61-80
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 33 times

Recommended for you

Meta Tags