Marketingowe aspekty kształtowania centrum logistycznego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Marketingowe aspekty kształtowania centrum logistycznego

Abstract

Scharakteryzowano centrum logistyczne i proces jego kształtowania. Omówiono marketingowe aspekty projektowania centrum logistycznego, w tym określenie partnerów, ich potrzeb oraz decyzji dotyczących profilu i zakresu działalności. Wymieniono marketingowe aspekty budowy centrum logistycznego, w tym kształtowanie personelu, pozyskanie poparcia jego budowy, przygotowanie i wdrożenie zintegrowanych instrumentów marketingowych, budowanie partnerskich relacji z podmiotami otoczenia. Wskazano marketingowe aspekty doskonalenia centrum logistycznego i sformułowano wnioski.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
[Materiały] TRANSOG 2003. II Europejski Kongres Transportowy. 2nd European Transport Congress. strony 93 - 102
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Koszałka J.: Marketingowe aspekty kształtowania centrum logistycznego// [Materiały] TRANSOG 2003. II Europejski Kongres Transportowy. 2nd European Transport Congress./ Szczecin: Fund. na rzecz Uniw. Szczec., 2003, s.93-102
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags