Mean of continuous variables observable via measurment on a single qubit. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Mean of continuous variables observable via measurment on a single qubit.

Abstract

Wykazano, że pomiar wartości średniej obserwabli kwantowej można dokonać poprzez pomiar uogólniony przy użyciu pojedynczego bitu kwantowego. Wyprowadzony schemat poddano dyskusji w kontekście paradygmatu odległych laboratoriów oraz nierówności Bella.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
PHYSICAL REVIEW A no. 67, pages 1 - 4,
ISSN: 2469-9926
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Horodecki P.: Mean of continuous variables observable via measurment on a single qubit. // PHYSICAL REVIEW A. -Vol. 67., (2003), s.1-4
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags