Mechanika Ogólna teoria i zadania - Publication - MOST Wiedzy

Search

Mechanika Ogólna teoria i zadania

Abstract

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Obejmuje podstawowe wiadomości z klasycznej mechaniki newtonowskiej, a także elementy mechaniki analitycznej. Zachowano w nim podział mechaniki na statykę, kinematykę i dynamikę, omawiając kolejno zagadnienia dotyczące punktu materialnego i układu punktów oraz brył. Przedstawiono też przybliżoną teorię żyroskopu, problematykę ruchu układów o zmiennej masie oraz zderzeń, a także ruchu względnego. Przypomniano podstawy rachunku wektorowego. Duży nacisk położono na umiejętność zastępowania analizowanych układów, a następnie ich opisywania za pomocą odpowiednich równań. Wszystkie zagadnienia zilustrowano wieloma rozwiązanymi przykładami zadań. Zamieszczono także wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, podając odpowiedzi końcowe. Piąte wydanie podręcznika, w stosunku do poprzednich, uzupełniono o zagadnienia drgań własnych i wymuszonych układu o wielu stopniach swobody oraz podpunkt dotyczący równań Lagrange’a pierwszego rodzaju.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Wittbrodt E., Sawiak S.: Mechanika Ogólna teoria i zadania. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2014.439 s. ISBN 978-83-7348-556-3
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 258 times

Recommended for you

Meta Tags