Mechanism of hydrogen enhanced-cracking of high-strength steel welded joints - Publication - MOST Wiedzy

Search

Mechanism of hydrogen enhanced-cracking of high-strength steel welded joints

Abstract

Przedstawiono badania podatności stali spawalnej o wysokiej wytrzymałości S690Q i jej złączy spawanych na niszczenie wodorowe w środowisku wody morskiej przy polaryzacji katodowej. Na podstawie wyników próby rozciągania z małą prędkością odkształcania i obserwacji przełomów próbek na SEM wskazano mechanizm pękania wspomaganego wodorem badanej stali i złączy spawanych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering no. 18, pages 207 - 210,
ISSN: 1734-8412
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Ćwiek J., Zieliński A.: Mechanism of hydrogen enhanced-cracking of high-strength steel welded joints// Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering. -Vol. 18., nr. iss. 1/2 (2006), s.207-210
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags