Meso-mechanical modelling of damage in concrete using discrete element method with porous ITZs of defined width around aggregates. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Meso-mechanical modelling of damage in concrete using discrete element method with porous ITZs of defined width around aggregates.

Abstract

Artykuł omawia wyniki obliczeń numerycznych pękania dla betonu stosując metodę elementów dyskretnych. Beton był opisany jako materiał 4-fazowy i był poddany zginaniu. W obliczeniach uwzględniono strefy ITZ o skończonej szerokości dookoła wszystkich ziaren kruszywa. Nacisk położono na przebieg mikropęknięć przy kruszywie. Wyniki porównano bezpośrednio z doświadczeniami. Obliczenia wykonano także dla szorstkich ziaren kruszywa. Wyniki zaprezentowane w artykule oferują nową perspektywę w zrozumieniu procesu powstawanie pęknięć w obciążonym betonie.

Citations

  • 3 5

    CrossRef

  • 3 3

    Web of Science

  • 3 6

    Scopus

Cite as

Full text