Metaheurystyki w kolorowaniu grafów - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Metaheurystyki w kolorowaniu grafów

Abstract

W rozdziale opisano cztery metaheurystyki wykorzystywane w problemie koloro-wania grafów: symulowane wyżarzanie, przeszukiwanie tabu, algorytmy gene-tyczne, algorytmy mrówkowe. Skupiono się głównie na zagadnieniach wykorzys-tania tych metod w badanym problemie.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W: Optymalizacja dyskretna. Modele i metody kolorowania grafów strony 26 - 52
Language:
Polish
Publication year:
2002
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 175 times

Recommended for you

Meta Tags