Metallochromic azocrown ethers incorporating azole residues - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Metallochromic azocrown ethers incorporating azole residues

Abstract

Związki o charakterze odczynników metalochromowych są szeroko stosowane w chemii analitycznej. Reagenty te zbudowane są zazwyczaj z grupy fenolowej połączonej z ugrupowaniem azowym. Włączenie takiego podstawnika do związków makrocyklicznych spowodowało utworzenie nowej grupy reagentów o charakterze chromojonoforów. Zsyntezowane zostały nowe makrocykliczne chromojonofory zawierające w makropierścieniu grupę fenolową lub azolową. Związki te wykazują selektywność na jony metali I grupy układu okresowego, lub jak w przypadku pochodnych imidazolu oraz pirolu na jony metali przejściowych. Wprowadzenie do makropierścienia w miejsce atomów tlenu w łańcuchu eterowym atomów siarki powoduje zmianę powinowactwa zwiazków na jony metali ciężkich.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Biochemical sensing-utilisation of micro-and nanotechnologies. strony 67 - 73
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Wagner-Wysiecka E., Luboch E., Jamrógiewicz M., Szczygelska-Tao J., Żochowska J., Biernat J.: Metallochromic azocrown ethers incorporating azole residues// Biochemical sensing-utilisation of micro-and nanotechnologies./ ed. eds: M. Mascini, W. Torbicz. Warszawa: ICB PAN, 2006, s.67-73
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 96 times

Recommended for you

Meta Tags