Method using square-pulse excitation for high-impedance spectroscopy of anticorrosion coatings - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Method using square-pulse excitation for high-impedance spectroscopy of anticorrosion coatings

Abstract

Artykuł prezentuje metodę spektroskopii impedancyjnej przeznaczonej do diagnostyki powłok antykorozyjnych na obiektach bezpośrednio w terenie. Aby skrócić czas uzyskania widma impedancji (w zakresie od 1 mHz do 1 MHz) do kilku minut, wykorzystano sygnały harmoniczne do pomiaru widma powyżej 10 Hz a impuls prostokątny w dolnym zakresie częstotliwości. Do wyznaczania widma użyto algorytmów DSP odpowiednich do sygnału pobudzenia. W zakresie wysokoczęstotliwościowym wykorzystano DFT, dla częstotliwości niskich ciągła transformację Fouriera obliczaną w 8 przedziałach próbkowania zależnych od czasu pobudzenia. Metodę zweryfikowano eksperymentalnie na przykładzie dwójnika 4-elementowego RC. Stuktura i wartości elementów obiektu testowego reprezentują typowy układ zastępczy powłoki antykorozyjnej. Względny błąd identyfikacji elementów dwójnika nie przekracza 2% - 5% zależnie od położenia w strukturze dwójnika.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 5 times
Publication version
Accepted or Published Version
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.1109/TIM.2010.2060219
License
Copyright (2010 IEEE)

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT no. 60, pages 957 - 964,
ISSN: 0018-9456
Language:
English
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Hoja J., Lentka G.: Method using square-pulse excitation for high-impedance spectroscopy of anticorrosion coatings// IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT. -Vol. 60, nr. Iss.3 (2011), s.957-964
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 92 times

Recommended for you

Meta Tags