Methodological advances for selenium speciation analysis in yeast. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Methodological advances for selenium speciation analysis in yeast.

Abstract

Przedstawiono nowe zaawansowane metody specjacji selenu w dodatkach spożywczych. Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie próbek odnośnie: frakcjonowania różnych klas związków tworzonych przez selen, rozdzielanie wodnych ekstraktów za pomocą chromatografii wykluczeniowej oraz charakteryzowania rozpuszczalnych w wodzie frakcji proteinowych przy użyciu detektorów MALDI oraz TOF-MS.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
ANALYTICA CHIMICA ACTA no. 500, pages 171 - 183,
ISSN: 0003-2670
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Śliwka-Kaszyńska M., Ruiz E., Połatajko A., Vacchina V., Szpunar J.: Methodological advances for selenium speciation analysis in yeast. // ANALYTICA CHIMICA ACTA. -Vol. 500., (2003), s.171-183
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags