Methods for the characterizing hydrogen degradation of materials - Publication - MOST Wiedzy

Search

Methods for the characterizing hydrogen degradation of materials

Abstract

Dokonano przeglądu różnych metod szacowania podatności na niszczenie wodorowe materiałów metalowych. Zaprezentowano charakterystyki warunków środowiskowych: standardowe składy środowisk ciekłych i gazowych, temperatury, warunki polaryzacji elektrochemicznej. Omówiono metody mechaniczne szacowania niszczenia wodorowego różniące się stanem naprężeń, w tym badania: przy stałym obciążeniu, stałym odkształceniu i stałej niskiej szybkości rozciągania. Przedyskutowano zalecane próbki i miary podatności na zniszczenie wodorowe.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Advances in Materials Science no. 3, pages 61 - 66,
ISSN: 1730-2439
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Zieliński A., Ćwiek J.: Methods for the characterizing hydrogen degradation of materials// Advances in Materials Science. -Vol. 3., nr. 1(3) (2003), s.61-66
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags