Methods of mapping out the route contour of a railway line on the measured rail irregularities - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Methods of mapping out the route contour of a railway line on the measured rail irregularities

Abstract

Stosowane obecnie toromierze elektroniczne wykorzystywane są przede wszystkim do pomiaru geometrii toru. Dane z pomiarów nierówności mogą być również wykorzystane w procesie projektowania regulacji toru (np. podczas usuwania dołków). W mongrafii przedstawiono metodę wyznaczenie profilu podłużnego linii kolejowej na podstawie pomierzonych nierówności pionowych. Wyznaczony w ten sposób profil w dalszym etapie wykorzystany by był w projektowaniu nowej niwelety toru kolejowego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Computer systems aided science and engineering work in transport, mechanics and electrical engineering strony 145 - 152
Language:
English
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Kędra Z.: Methods of mapping out the route contour of a railway line on the measured rail irregularities// Computer systems aided science and engineering work in transport, mechanics and electrical engineering/ Radom: Tech. Univ. Radom, 2008, s.145-152
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 46 times

Recommended for you

Meta Tags