Metoda chromatyczna i jej zastosowania techniczne - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Metoda chromatyczna i jej zastosowania techniczne

Abstract

Artykuł ma charakter przeglądowy. Przedstawiono w nim najważniejsze modele koloryzowania grafów i ich zastosowania w wybranych problemach technicznych. Ponieważ jest to wiodąca tematyka badawcza Katedry Podstaw Informatyki Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, praca służy również upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników Katedry oraz osób z nią współpracujących w opisywanej dziedzinie.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
PRO DIALOG COMPUTER PROGRAMMING AND APPLICATIONS pages 123 - 138,
ISSN: 0867-6011
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Kubale M.: Metoda chromatyczna i jej zastosowania techniczne// PRO DIALOG COMPUTER PROGRAMMING AND APPLICATIONS. -., nr. 16 (2003), s.123-138
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 231 times

Recommended for you

Meta Tags