Metoda diagnostyki łożysk na podstawie analizy przebiegów prądu i napięcia zasilającego silnik indukcyjny - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Metoda diagnostyki łożysk na podstawie analizy przebiegów prądu i napięcia zasilającego silnik indukcyjny

Abstract

Rozprawa doktorska dotyczy pomiarów diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych. W pracy zaproponowano wykorzystanie do diagnostyki łożysk silników indukcyjnych metodę opartą na pomiarach i analizie iloczynu wartości chwilowych prądu i napięcia zasilającego maszyny. Przeprowadzono rozważania matematyczne, potwierdzające możliwość wykorzystania zaproponowanej metody do diagnostyki łożysk. W rozprawie przedstawiono również wyniki badań modelu matematycznego silnika indukcyjnego, związane z wykorzystaniem nowej metody do diagnostyki łożysk silników indukcyjnych. W rozprawie zaprezentowano również wyniki przeprowadzonych na stanowisku badawczym pomiarów wykonanych na silnikach indukcyjnych z symulowanymi oraz rzeczywistymi uszkodzeniami łożysk. Analiza uzyskanych wyników potwierdziła przydatność opracowanej metody do diagnostyki łożysk silników indukcyjnych. Przeprowadzono także analizę metrologiczną i zaprezentowano wyniki obliczeń niepewności pomiarowych dla dwóch układów: z przetwornikami napięcie-napięcie i prąd-napięcie oraz dla układu z bocznikiem i dzielnikiem napięcia.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2012
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 76 times

Recommended for you

Meta Tags