Metoda diagnostyki łożysk na podstawie analizy przebiegów prądu i napięcia zasilającego silnik indukcyjny. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Metoda diagnostyki łożysk na podstawie analizy przebiegów prądu i napięcia zasilającego silnik indukcyjny.

Abstract

W niniejszej monografii przedstawiono oryginalne podejście i realizację diagnostyki łożysk silników indukcyjnych przy użyciu metody opartej na pomiarach i analizie iloczynu wartości chwilowych prądu i napięcia zasilającego maszyny. Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych na obiektach rzeczywistych okazały się zbieżne z wynikami badań symulacyjnych i potwierdziły, że powstanie uszkodzeń łożysk w silniku skutkuje pojawieniem się w widmie mocy chwilowej składowych harmonicznych związanych z częstotliwością charakterystyczną dla określonego typu uszkodzenia łożyska. Przeprowadzone w ramach pracy badania oraz analiza otrzymanych wyników symulacyjnych i eksperymentalnych jednoznacznie potwierdziły zasadność stosowania w diagnostyce łożysk zaproponowanej metody. Opracowana metoda może się przyczynić zarówno do dalszego rozwoju bezinwazyjnych sposobów diagnostyki łożysk, jak i do poprawienia trafności diagnoz uszkodzeń, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa obsługi silników indukcyjnych oraz umożliwi zmniejszenie strat finansowych związanych z przestojami awaryjnymi maszyn.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Dzwonkowski A.: Metoda diagnostyki łożysk na podstawie analizy przebiegów prądu i napięcia zasilającego silnik indukcyjny.. Politechnika Gdańska: Politechnika Gdańska, 2018.105 s. ISBN 978-83-7348-726-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 62 times

Recommended for you

Meta Tags