Metoda diagnozowania układu łożyskowania silnika okrętowego na podstawie wyników badań emisji akustycznej w warunkach eksploatacji - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Metoda diagnozowania układu łożyskowania silnika okrętowego na podstawie wyników badań emisji akustycznej w warunkach eksploatacji

Abstract

Referat przedstawia wykorzystywane obecnie metody diagnozowania łożysk głównych silników okrętowych. Stanowi wprowadzenie do dalszej analizy oraz oceny stanu technicznego łożysk ślizgowych szczególnie przy wykorzystaniu metody emisji akustycznej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Współczesne technologie i konwersja energii strony 45 - 52
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Kaczmarski A.: Metoda diagnozowania układu łożyskowania silnika okrętowego na podstawie wyników badań emisji akustycznej w warunkach eksploatacji// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2011, s.45-52
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 41 times

Recommended for you

Meta Tags