Metoda georadarowa w diagnostyce betonowych obiektów mostowych wzdłuż linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Metoda georadarowa w diagnostyce betonowych obiektów mostowych wzdłuż linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku

Abstract

W pracy przedstawiono badania doświadczalne metodą georadarową betonowych obiektów mostowych wzdłuż nowopowstałej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) w Gdańsku. Przedmiotem badań był wiadukt drogowy, ramowo łukowa oraz ramowa kładka dla pieszych. Pomiary wykonano za pomocą zestawu georadarowego Alladin z anteną o częstotliwości emitowanej fali równej 2 GHz. W artykule opisano także podstawy teoretyczne metody georadarowej i przedstawiono wpływ względnej przenikalności elektrycznej na jakość uzyskanych wyników.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Wybrane problemy budownictwa strony 241 - 248
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Lachowicz J., Rucka M.: Metoda georadarowa w diagnostyce betonowych obiektów mostowych wzdłuż linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku // W : Wybrane problemy budownictwa/ ed. Justyna Sobczak-Piąstka Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015, s.241-248
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 59 times

Recommended for you

Meta Tags