Metoda hydrofitowa jako przykład zastosowania inżynierii ekologicznej w oczyszczaniu ścieków ze źródeł punktowych i obszarowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Metoda hydrofitowa jako przykład zastosowania inżynierii ekologicznej w oczyszczaniu ścieków ze źródeł punktowych i obszarowych

Abstract

Oczyszczalnie hydrofitowe są obiektami, których praca symuluje warunki hydrauliczne oraz siedliskowe naturalnych ekosystemów bagiennych i jako takie są doskonałym przykładem zastosowania inżynierii ekologicznej. Nazwa angielska - "constructed wetlands" - oddaje istotę tych obiektów jako terenów podmokłych "skonstruowanych", czyli zaprojektowanych przez człowieka. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych, związków biogennych, a także metali ciężkich i mikrozanieczyszczeń organicznych, odbywa się na drodze naturalnych procesów zachodzących w ekosystemie bagiennym, z udziałem mikroorganizmów heterotroficznych oraz roślin wodnych i wodolubnych (zwanych hydrofitami), bytujących w odpowiednio zaprojektowanych filtrach gruntowych lub stawach. Systemy hydrofitowe stosowane są jako II lub III stopień oczyszczania ścieków z terenów wiejskich, zarówno z indywidualnych gospodarstw (oczyszczalnie przyzagrodowe) jak i z osiedli do 2000 M (mieszkańców), oraz do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych. Mogą być również projektowane jako buforowe strefy roślinne do usuwania zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych oraz do usuwania zanieczyszczeń bezpośrednio z małych cieków (Obarska-Pempkowiak,2002). Nowym ich zastosowaniem są oczyszczalnie wód odciekowych ze składowisk odpadów komunalnych oraz wód opadowych.Celem pracy jest prezentacja dotychczasowych zastosowań obiektów hydrofitowych do oczyszczania ścieków ze źródeł punktowych i obszarowych w tym wód odciekowych generowanych na składowiskach odpadów komunalnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria Morska i Geotechnika no. R. 29, pages 189 - 197,
ISSN: 0867-4299
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E., Ostojski A.: Metoda hydrofitowa jako przykład zastosowania inżynierii ekologicznej w oczyszczaniu ścieków ze źródeł punktowych i obszarowych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 29., nr. nr 4 (2008), s.189-197
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 115 times

Recommended for you

Meta Tags