Metody alokacji sterowań w układach dynamicznego pozycjonowania statku - Publication - MOST Wiedzy

Search

Metody alokacji sterowań w układach dynamicznego pozycjonowania statku

Abstract

Układy kontroli alokacji sterowań stanowią ważną część systemów dynamicznego pozycjonowania DP (ang. Dynamic Positioning)na statku. Określają one sygnały sterujące nastawami pędników, na podstawie uogólnionego wektora sił wzdłużnej, poprzecznej i momentu skręcającego, uzyskiwanych z prawa sterowania. W artykule przedstawiono wybrane algorytmy kontroli alokacji sterowań, optymalizujące prace tych urządzeń oraz omówiono wpływ zastosowanych metod na jakość regulacji w układzie dynamicznego pozycjonowania statkiem. W badaniach symulacyjnych porównano metody kontroli alokacji uwzgledniające nasycenie urządzeń wykonawczych: bezpośredniej alokacji, metodę uogólnionych rozwiązań odwrotnych oraz kaskadowa uogólnionych rozwiązań odwrotnych. Przyjęty do badan model matematyczny statku DP uwzględnia model zakłóceń od fali oraz model matematyczny pędników. W celu oceny algorytmów kontroli alokacji badania symulacyjne zostały zrealizowane w układzie DP z regulatorem backstepping i nieliniowym obserwatorem pasywnym.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Aktualne problemy automatyki i robotyki strony 634 - 643
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Witkowska A.: Metody alokacji sterowań w układach dynamicznego pozycjonowania statku// W : Aktualne problemy automatyki i robotyki/ ed. Krzysztof Malinowski, Jerzy Józefczyk, Jerzy Świątek Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2015, s.634-643
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 43 times

Recommended for you

Meta Tags