Metody wielokryterialne wspomagania decyzji oraz ich zastosowanie w opracowaniu metody oceny niepotokowych procesów produkcyjnych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Metody wielokryterialne wspomagania decyzji oraz ich zastosowanie w opracowaniu metody oceny niepotokowych procesów produkcyjnych

Abstract

Wraz z rozwojem systemów produkcyjnych oraz wzrostem złożoności procesów produkcyjnych powstaje konieczność rozwoju metod wspomagania podejmowania decyzji dotyczących planowania oraz eksploatacji procesów i systemów produkcyjnych. Mnogość podejmowanych decyzji oraz ich zróżnicowana waga dla właściwego przebiegu produkcji wymaga podejmowania decyzji z uwzględnieniem wielu różnorodnych i zmiennych czynników. Stąd powstaje problem jakie, i w jakim stopniu czynniki należy uwzględniać, tj. powstaje problem jakie, i jak zastosować wielokryterialne metody wspomagania. Przedmiotem opracowania jest krótki przegląd opisanych w literaturze metod wielokryterialnego wspomagania decyzji oraz prezentacji modeli służących wyborowi metody. Nacisk położono na metody możliwe do zastosowania w ocenie przebiegu niepotokowych procesów produkcyjnych. W oparciu o wyniki przeglądu wybrano metodę, którą następnie zastosowano przy tworzeniu metody wielokryterialnej oceny niepotokowych procesów produkcyjnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom I strony 612 - 623
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Kukułka A., Wirkus M.: Metody wielokryterialne wspomagania decyzji oraz ich zastosowanie w opracowaniu metody oceny niepotokowych procesów produkcyjnych// Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom I/ ed. Ryszard Knosala Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s.612-623
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 924 times

Recommended for you

Meta Tags