Metodyka projektowania i eksploatacji dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Metodyka projektowania i eksploatacji dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych

Abstract

W pracy zostały przedstawione aplikacyjne możliwości metody mobilnych pomiarów satelitarnych w projektowaniu i eksploatacji dróg szynowych. Pokazano wizualizację położenia toru kolejowego, omówiono sposoby oceny odcinków prostych toru i odcinków położonych w łuku oraz tworzenie poligonu kierunków głównych trasy. Szczególną uwagę poświęcono opracowanej analitycznej metodzie projektowania, omawiając jej algorytmy obliczeniowe: projektowania symetrycznego i niesymetrycznego układu geometrycznego oraz łuku koszowego i łuku odwrotnego. Przedstawiono również założenia uniwersalnej metody regulacji osi toru.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Inżynieria kolejowa : szanse i wyzwania strony 121 - 143
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Koc W., Chrostowski P., Specht C.: Metodyka projektowania i eksploatacji dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych// Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania/ ed. Piotr Kozioł, Andrzej Szarata, Wojciech Drozd Kraków: Politechnika Krakowska, 2018, s.121-143
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 26 times

Recommended for you

Meta Tags