Microscopic impact of creep damage incipience and development on the magnetic properties of ferromagnetic Cr-Mo steel - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Microscopic impact of creep damage incipience and development on the magnetic properties of ferromagnetic Cr-Mo steel

Abstract

Pokazano wyniki badań emisji magneto-akustycznej (EMA0 oraz magnetostrykcji dla stali P22 w stanie dostawy i po ekploatacji. Wyniki te pokazują, że maksimum EMA jest skorelowane z maksimum pochodnej magnetostrykcji. Badania morfologii wydzieleń w granicach ziarn i w ich wnętrzu potwierdzają tezę, iż te pierwsze są główną przyczyną zmniejszania natężenia EMA. Zaproponowano prosty model tłumaczący ilościowo funkcję zmian natężenia EMA w funkcji zmian mikrostruktury.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS no. 304, pages 0 - 0,
ISSN: 0304-8853
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Augustyniak B., Piotrowski L., Chmielewski M., Sablik M.: Microscopic impact of creep damage incipience and development on the magnetic properties of ferromagnetic Cr-Mo steel// JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS. -Vol. 304., (2006), s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 57 times

Recommended for you

Meta Tags