Miejsce polski w innowacyjnej gospodarce światowej - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Miejsce polski w innowacyjnej gospodarce światowej

Abstract

celem artykułu jest określenie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów ue oraz stanów zjednoczonych, kanady, japonii, australii, chorwacji, turcji i izraela. autorka przeanalizowała szczegółowo metodologię i wyniki europejskiego badania innowacyjności - european innovation scorebord za lata 2005-2007. analizie podano poziom i dynamikę zmian 25 wskaźników innowacyjności, pogrupowanych w pięciu kategoriach.na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż na tle badanych krajów polska gospodarka rozwija się bardzo szybko, poprawiając w analizowanym okresie aż 20 z 25 wskaźników innowacyjności. na szczególną uwagę zasługuje prawie 8-krotny w latach 2005-2007 wzrost wskaźnika (1.3) - liczba stałych łączy internetowych (z przepustowością co najmniej 144 kbit/s) na 100 mieszkańców, 6-krotny wzrost wskaźnika (5.5) - liczba nowych wspólnotowych wzorów przemysłowych na milion mieszkańców oraz ponad 4-krotny wzrost wskaźnika (2.4) - udział (%) przedsiębiorstw otrzymujących pomoc publiczną na innowacje w liczbie przedsiębiorstw ogółem. ponadto w 2007 roku w polskiej gospodarce poziom aż 4 wskaźników innowacyjności (w porównaniu z 1 w 2005 roku) kształtował się powyżej unijnej średniej. dzięki tym zmianom, polska znalazła się w grupie krajów doganiających (catching up), którą charakteryzuje szczególnie wysoka dynamika wzrostu wskaźnika sii (sumary innovation index). jednak poziom wskaźnika sii w 2007 roku wskazuje, iż polska gospodarka, podobnie jak gospodarki portugali, litwy, bułgarii, słowacji, malty i rumuni, potrzebują przynajmniej 20 lat, aby dogonić najbardziej innowacyjne kraje ue.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne) [Dokument elektroniczny] strony 160 - 169
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Olczyk M.: Miejsce polski w innowacyjnej gospodarce światowej// Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne) [Dokument elektroniczny]/ ed. red. nauk. Grażyna Maniak. - Dane tekstowe. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s.160-169
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags